ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 12/20//ΒΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΥΒ

Οκτ 14, 2020