ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 14A/20

Οκτ 14, 2020