48/20 : Προμήθειας Υλικών (Εξοπλισμός Επικοινωνιών μέσω Δορυφόρου), μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου Ενός (1) Έτους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 66.000,00€ (Άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Οκτ 13, 2020