ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ THΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΗΛΕΕΙΚΟΝΟΔΙΑΣΚΕΨΗΣΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.720,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Οκτ 09, 2020