Α.Μ.Δ. Π/Θ Χειρουργικού Μικροσκοπίου ΩΡΛ Κλινικής Ν.Ν.Α., Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 141.000,00€, μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σεπ 16, 2020