ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΑΡΩΤΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 20.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Σεπ 15, 2020