ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ EΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞH ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΩΝ LED ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σεπ 14, 2020