ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 52.161,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Σεπ 14, 2020