Α.Μ.Δ. Π/Θ Εύκαμπτου Διαγνωστικού Βίντεο-Βρογχοσκόπιο Full HD Πνευμονολογικής Κλινικής Ν.Ν.Α., Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 150.000,00€, μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σεπ 11, 2020