Α.Μ.Δ. Π/Θ Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής κλινικής Ν.Ν.Α., Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 172.740,00€, μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σεπ 11, 2020