Επαναληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού Κατασκευής Μεταλλικού Κτιρίου ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ Εκτιμώμενης Αξίας 53.000 € Απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Σεπ 11, 2020