Διαγωνισμός έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92428«Αποκατάσταση Αυτόματου Συστήματος Μέτρησης Στάθμης τριών (3) Δεξαμενών DFM στο ΝΑΣΣΚΥ»

Σεπ 10, 2020