Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση Σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Επαναδιύλισης 1.900 Μ3 Καυσίμου (F-76) Πολεμικών Πλοίων, Διάρκειας 12 Μηνών και Π/Υ Κόστους 210.000€

Ιουλ 30, 2020