Διακήρυξη ΑΜΔ για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Αποκατάστασης Λειτουργικότητας 2 Αεριοστροβίλων ΤΥΝΕ με SN 902018 και 902071, Διάρκειας 2 Ετών και Π/Υ Κόστους 1.960.000€

Ιουλ 29, 2020