Ανοικτός Διαγωνισμός «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Αφους Ρ-3Β του ΠΝ–Π/θ Ανταλλακτικών Επιθεωρήσεων, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο 2 ετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 428.000,00 €.

Ιουλ 28, 2020