Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ορμονολογικών Εξετάσεων με Χρήζη Αναλυτή, για κάληψη αναγκών του ΝΝΚ, Π/Υ 40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Μάι 22, 2020