ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΠΘ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 49.000,01€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ

Μάι 19, 2020