Συν. Διαγ. για Εργασίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας «SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)» Μηχανογραφ. Εφαρμογών Συστ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ/SAP» ΝΝΑ - ΝΝΚ για ένα έτος, Εκτιμ. Αξίας 43.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Σεπ 05, 2019