Προκήρυξη Θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ Προέ- λευσης ΣΜΥΝ για Κάλυψη από ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ, Κατόπιν Μετάταξης, Έτους 2022

Προκήρυξη Θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ Προέ- λευσης ΣΜΥΝ για Κάλυψη από ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ, Κατόπιν Μετάταξης, Έτους 2022

Ιουλ 05, 2022