Προσωρινή μετεγκατάσταση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ναυτικού Νοσοκοκομείου Αθηνών

Προσωρινή μετεγκατάσταση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ναυτικού Νοσοκοκομείου Αθηνών

Δεκ 29, 2021

Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Για το χρονικό διάστημα ανακατασκευής, το προσωρινό ΤΕΠ θα λειτουργεί στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου, σε οικίσκους, με σκοπό την αδιάλειπτη διακίνηση των ασθενών και τη συνέχιση παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας.