Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΣΜΥΝ, Εθελοντών Μακράς Θητείας και ΕΠ.ΟΠ. του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης

Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΣΜΥΝ, Εθελοντών Μακράς Θητείας και ΕΠ.ΟΠ. του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης

Σεπ 15, 2020