Μέριμνα Προσωπικού - ΚΕΦΠ

Μέριμνα Προσωπικού - ΚΕΦΠ

Σεπ 15, 2020

        Στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού λόγω των αυξημένων μέτρων ετοιμότητας και επιχειρησιακών απασχολήσεων, παρέχεται η δυνατότητα στις οικογένειες των στελεχών, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνούν με το κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών (ΚΕΦΠ) στα τηλέφωνα 210-4583551, 210-4583565 για ψυχολογική/συμβουλευτική υποστήριξη.