Απόφαση Κύρωσης Πινάκων Διορισμών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Απόφαση Κύρωσης Πινάκων Διορισμών του Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Σεπ 11, 2020