Προκηρύξεις (350) θέσεων ΟΒΑ και (50) θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ

Προκηρύξεις (350) θέσεων ΟΒΑ και (50) θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ

Μαρ 12, 2020

Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης)

        Σας γνωρίζουμε ότι παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας οι υποψήφιοι Έφεδροι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
 

        Διαταγή επίσπευσης των διαδικασιών για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των υποψηφίων ΟΒΑ του ΠΝ στην ΑΝΥΕ και στις Επιτροπές Απαλλαγών έως και την 10 Ιουλίου 2020.

 

        3η  Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίου Εφέδρου ο οποίος υπέβαλε αίτηση για επανακατάταξη ως ΟΒΑ έως την 15 Ιουν 20 στην ΑΝΥΕ έως και την 15 Ιουλίου 2020.

 

        2η  Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων Εφέδρων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη ως ΟΒΑ έως την 15 Μαϊ 20 στην ΑΝΥΕ και στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών Στρατού Ξηράς έως και την 15 Ιουλίου 2020.

 

        1η  Διαταγή Παραπομπής Υποψηφίων Εφέδρων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη ως ΟΒΑ έως την 15 Μαϊ 20 στην ΑΝΥΕ και στις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών Στρατού Ξηράς έως και την 12 Ιουνίου 2020.

 


 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  για την πρόσληψη (350) θέσεων ΟΒΑ ΠΝ και (50) θέσεων ΟΒΑ-ΟΥΚ ΠΝ παρατείνεται έως την 15 Ιουνίου 2020.        

 

        Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό και πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. 

        Δείτε συνημμένα αρχεία.

        Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και στη Διεύθυνση Στρατολογίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) στα τηλέφωνα 2106551409, 2106551408, 2106551456, 2106551008).

        Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τους εν εξελίξει διαγωνισμούς πρόσληψης ΟΒΑ για το ΠΝ, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος https://www.stratologia.gr/.