Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης- Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατ ́εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης- Υποδιεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, κατ ́εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)

Μαρ 12, 2019