1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια (α) και (β) σχετικών και λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού μετακινήσεων πολιτών που λαμβάνονται στην επικράτεια σε αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και με σκοπό τον…
        1. Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων προστασίας από τον Κορωναϊό (COVID-19) του προσωπικού και των προσερχόμενων μετόχων/μερισματούχων/πολιτών προς διεκπεραίωση υποθέσεών τους στο Ταμείο, ελήφθησαν τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα με…
Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης)         Σας γνωρίζουμε ότι παραπέμπονται για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας οι υποψήφιοι Έφεδροι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για επανακατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού…
Για οδηγίες σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19 πατήστε EΔΩ