Για οδηγίες σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19 πατήστε EΔΩ
        Η Διακαθετηριακή Εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας (ΔΕΑΒ) είναι μια πρωτοποριακή επεμβατική μέθοδο για τη θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Στη θέση της αορτικής βαλβίδας, (μια από τις…