Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.         Για να δείτε την τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ.         Για να κάνετε την αίτησή σας, πατήστε εδώ.         Νέα ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων…
Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Για το χρονικό διάστημα ανακατασκευής, το προσωρινό ΤΕΠ θα…