Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

Πρόσληψη Αξιωματικών Προέλευσης Έφεδροι Εξ’ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Ειδίκευσης Τοπογράφου προς όφελος της ΥΥ

Οκτ 31, 2022

1.   Για να δείτε τον πίνακα αποδοχής υποψηφίων πατήστε εδώ.

2.   Για να δείτε τον πίνακα Απόρριψης υποψηφίων  πατήστε εδώ.