Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για Ανάγκες ΘΑΝ/ΝΒΝΕ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού για Ανάγκες ΘΑΝ/ΝΒΝΕ

Ιουν 14, 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 16/06/2022 έως και τις 27/06/2022