Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ιουν 11, 2021