Προκήρυξη Πρόσληψης με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Προκήρυξη Πρόσληψης με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μαρ 08, 2021