Διαδικασία υγειονομικής εξέτασης στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων.

Διαδικασία υγειονομικής εξέτασης στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων.

Ιουν 17, 2020