ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ (40ης ΣΕΙΡΑΣ/2019) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α’ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΜΥΝ (40ης ΣΕΙΡΑΣ/2019) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Σεπ 17, 2019