Απόφαση Κύρωσης Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020

Απόφαση Κύρωσης Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020

Αυγ 22, 2019