ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Διοίκηση…
Σας γνωρίζεται ότι υφίσταται η δυνατότητα αυθημερόν επισκέψεως δικαιούχων στη ΝΒΝΕ/ΘΑΝ, από Σάββατο 06 Ιουνίου έως και Δευτέρα 08 Ιουνίου και από ώρας 10:00 έως 20:00. Κατά το ανωτέρω διάστημα…