Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ειδικότητας Β/ΝΟΣ στο ΠΝ, ως Προκήρυξη Φ. 424/28/310799/Σ.245/15 Ιουν 21/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 35 από 24 Ιουνίου 2021), αναρτώνται πίνακες Επιτυχόντων Υποψηφίων.…
        Καλούνται οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων, να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 (Διεύθυνση: ꞌꞌτέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακούꞌꞌ στον Πειραιά).…
        Καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως παρουσιασθούν τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 08:00 στη Σχολή, που εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό…