Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον…
1.          Με Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προσκαλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2021 Δ΄/ ΕΣΣΟ, την 08 & 09 Νοεμβρίου 2021 και…
        Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ειδικότητας Β/ΝΟΣ στο ΠΝ, ως Προκήρυξη Φ. 424/28/310799/Σ.245/15 Ιουν 21/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ ΑΣΕΠ Αρ. Φύλλου 35 από 24 Ιουνίου 2021), αναρτώνται πίνακες Επιτυχόντων Υποψηφίων.…