Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022