Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022