Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022