Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021