Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021