Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021