Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020