Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019