Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017