Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016