Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016