Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα - Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2015